16.3 C
Zwierzyniec, PL
poniedziałek, 17 czerwca 2024
Strona główna Blog Strona 6

Cena wody w Gminie Zwierzyniec bez zmian

Zgodnie z uchwałą, którą podjęto w czwartek 26 stycznia podczas XXIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej, mieszkańcy Gminy Zwierzyniec będą płacić za metr sześcienny wody tyle samo, co w 2016 roku, tj. 2 złote i 83 grosze netto.

Skład rady – kadencja 2014-2018

Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwierzyńcu:

Przewodniczący Rady – Urszula Kolman
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Bartnik, Marek Padyasek

Komisja budżetu, spraw gospodarczych i ochrony środowiska:

Przewodniczący Komisji – Adam Panas
Zastępca– Krzysztof Cielica

Członkowie:
Grzegorz Anczykowski
Sławomir Bartnik
Bożena Browarnik
Lucyna Krupa
Edward Kurzawski
Krzysztof Kurzawski
Tomasz Mostowski
Marek Padyasek
Mirosław Welsyng

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Anna Gradzik
Zastępca przewodniczącego -Piotr Sirko

Członkowie:
Bożena Browarnik
Krzysztof Cielica

Komisja oświaty i spraw społecznych

Przewodniczący Komisji – Mirosław Welsyng
Zastępca przewodniczącego – Lucyna Krupa

Członkowie:
Krzysztof Cielica
Anna Gradzik
Urszula Kolman
Marek Padyasek
Piotr Sirko
Beata Szymańska

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

 1. Cielica Krzysztof – Sochy
 2. Bartnik Sławomir Jan – Zwierzyniec
 3. Gradzik Anna Ewa – Zwierzyniec
 4. Kolman Urszula Anna – Zwierzyniec
 5. Szymańska Beata – Zwierzyniec
 6. Welsyng Mirosław Zdzisław – Zwierzyniec
 7. Sirko Piotr Roman – Zwierzyniec
 8. Browarnik Bożena Urszula – Zwierzyniec
 9. Kurzawski Edward – Wywłoczka
 10. Anczykowski Grzegorz – Turzyniec
 11. Panas Adam Marian – Bagno, Topólcza
 12. Padyasek Marek Tomasz – Obrocz, Guciów
 13. Mostowski Tomasz Ryszard – Kosobudy, Kosobudy Bór
 14. Kurzawski Krzysztof – Żurawnica
 15. Krupa Lucyna Stanisława – Żurawnica

Skład rady – kadencja 2010-2014

Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwierzyńcu:

Przewodniczący Rady – Andrzej Budzyński
Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Bartnik, Urszula Kolman

Komisja budżetu, spraw gospodarczych i ochrony środowiska:

Przewodniczący Komisji – Edward Kurzawski

Członkowie:
Sławomir Bartnik
Maria Kańczuła
Bogdan Kańczuła
Stefan Nowakowski
Marek Padyasek
Wiesława Ruszczycka
Krzysztof Kurzawski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Marek Padyasek
Zastępca przewodniczącego – Piotr Sirko

Członkowie:
Tomasz Artymiak
Bogdan Kańczuła

Komisja oświaty i spraw społecznych

Przewodniczący Komisji – Jan Socha
Zastępca przewodniczącego – Beata Szymańska

Członkowie:
Tomasz Artymiak
Andrzej Budzyński
Urszula Kolman
Piotr Sirko
Mirosław Welsyng

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

 1. Artymiak Tomasz – Kosobudy
 2. Budzyński Andrzej Ignacy – Turzyniec
 3. Godzisz Piotr Mikołaj – Zwierzyniec
 4. Gorzkowski Bogusław – Zwierzyniec
 5. Gradzik Anna Ewa – Zwierzyniec
 6. Habel Andrzej Józef – Zwierzyniec
 7. Kańczuła Maria – Sochy
 8. Kasprowicz Jolanta Anna – Zwierzyniec
 9. Kurzawski Edward – Wywłoczka
 10. Marzec Leonard – Żurawnica
 11. Nowakowski Stefan – Żurawnica
 12. Panas Adam Marian – Topólcza
 13. 13.Rugała Iwona Grażyna – Obrocz
 14. Sirko Piotr Roman – Zwierzyniec
 15. Socha Jan Zenon – Zwierzyniec
 16. Welsyng Mirosław- Zwierzyniec
 17. Kolman Urszula Anna- Zwierzyniec

Skład rady – kadencja 2006-2010

Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwierzyńcu:

Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Budzyński
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Bogusław Gorzkowski
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Iwona Rugała

Komisja Budżetu, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji – Piotr Godzisz
Z-ca Przewodniczącego Komisji – Stefan Nowakowski

Członkowie:
Bogusław Gorzkowski
Edward Kurzawski
Leonard Marzec
Adam Panas
Iwona Rugała
Jolanta Kasprowicz
Maria Kańczuła

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Adam Panas
Z-ca Przewodniczącego Komisji – Tomasz Artymiak

Członkowie:
Leonard Marzec
Piotr Sirko

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji – Jan Socha
Z-ca Przewodniczącego Komisji – Anna Gradzik

Członkowie:
Andrzej Budzyński
Tomasz Artymiak
Andrzej Habel
Piotr Sirko

LISTA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU:

 1. Artymiak Tomasz – Kosobudy
 2. Budzyński Andrzej Ignacy – Turzyniec
 3. Godzisz Piotr Mikołaj – Zwierzyniec
 4. Gorzkowski Bogusław – Zwierzyniec
 5. Gradzik Anna Ewa – Zwierzyniec
 6. Habel Andrzej Józef – Zwierzyniec
 7. Kańczuła Maria – Sochy
 8. Kasprowicz Jolanta Anna – Zwierzyniec
 9.  Kurzawski Edward – Wywłoczka
 10. Marzec Leonard – Żurawnica
 11. Nowakowski Stefan – Żurawnica
 12. Panas Adam Marian – Topólcza
 13. Rugała Iwona Grażyna – Obrocz
 14. Sirko Piotr Roman – Zwierzyniec
 15. 15. Socha Jan Zenon – Zwierzyniec

Urząd Miejski w Zwierzyńcu – kontakt

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Godziny urzędowania:
7.00 – 15.00

Telefon: 84 687-20-11 lub 84 687-20-37

Fax: 84 687-20-11

Adres:
Ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec

Historia Zwierzyńca

Dzieje Zwierzyńca zaczynają się od czasów utworzenia Ordynacji Zamojskiej – wielkiego niepodzielnego majątku rządzącego się własnym statusem.

Ordynacja została zatwierdzona przez Sejm Rzeczypospolitej w 1589 roku dla rodu Zamoyskich, którego przedstawicielem był Jan Zamoyski. W skład Ordynacji wchodziły dobra dziedziczone Zamoyskich, darowizny królewskie za zasługi wojenne hetmana oraz włości nabyte drogą kupna. Podstawowy zapis w statusie ordynacji nie pozwolił na podział majątku.

Po nabyciu w 1593 roku włości szczebrzeskiej, wraz z ogromną puszczą od Czarnkowskich, ordynat Jan Zamoyski zwrócił uwagę na uroki zakątka – Zwierzyńca – w puszczy.

Zwierzyniec był głównym elementem renesansowej willi w obrębie której znalazły się: piękny modrzewiowy dwór, oficyny gospodarcze (kuchnia, piekarnia, łaźnia), ogród kwiatowy i warzywny oraz zwierzyniec ogrodzony trzydziestokilometrowym parkanem z okazami zwierząt takich jak: sarny, jelenie, daniele, łosie, żubry, dziki, dzikie konie. Ścieżki ogrodu przechodziły w dukty leśne, prowadząc w głąb puszczy.

Dwór nie miał wyglądu domu myśliwskiego, świadczyły o tym wnętrza: okazała jadalnia, sala balowa, biblioteka, kaplica i liczne komnaty. Człowiek piastujący wysokie godności i urzędy, zmęczony trudami życia znajdował tu warunki do wszechstronnego wypoczynku. Z tego miejsca 28.10.1597 roku pisał Jan Zamoyski list do wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła, odnotowując, że to list “z Zwierzyńca”. Tak powstała nazwa przyszłej osady, obok której rozwijała się wieś Rudka z czasem stanowiąc z nią jedną miejscowość.

Zwierzyniecki dom był często odwiedzany i zamieszkiwany przez ordynatów Zamoyskich. W pięknej willi wśród lasów gościli czasem i królowie: Władysław IV (1634), Jan Kazimierz i Ludwika Maria (1662), król Michał z żona Eleonorą Habsburską (1671).

Mieszkanką Zwierzyńca była także żona “Sobiepana” Maria Kazimiera Zamoyska, późniejsza królowa Marysieńka. Gościnnie przyjmowano tu sąsiada z Pilaszkowic, Jana Sobieskiego wówczas chorążego koronnego ( 1658, 1661).

Willa wsród lasu przez dwieście lat była wiejska rezydencją Zamoyskich. W ciagu tego okresu komnaty modrzewiowego dworu urządzano w rózny sposób. Przekształcony został także ogród otaczający dwór za czasów III Ordynata Jana Zamoyskiego – przybrał postać zgeometryzowanego ogrodu francuskiego. Osią symetrii w założeniu pałacowym stał się długi kanał po wschodniej stronie domostwa i sztuczny staw uformowany w zachodniej części ogrodu.

Na jednej z wysp stawu za staraniem Marii Kazimiery Zamoyskiej stanęła okazała altana ogrodowa – “domek na wodzie” o dwu izbach wsparty na dziesięciu słupach, kryty mansardowym dachem.

W 1741 roku domek na wodzie wmontowano w ściany murowanej kaplicy pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Fundatorami tej kapliczki byli Teresa Aniela i Tomasz Zamoyscy. Budowę kaplicy ukończono w 1747 roku.

Dowiedz się więcej tutaj: Kościół „na wodzie” »

Stary dwór, naprawiany i umacniany co dwadzieścia lat w drugiej połowie XVIII wieku wymagał już generalnego remontu. Przeprowadzono go przez wiele lat, etapami wykonując roboty kominiarskie, ciesielskie, murarskie, stolarskie. Odświeżony dwór dominował wśród czterech nowych, klasycznych oficyn jakie wymurowano na polecenie XI ordynata Aleksandra Augusta Zamoyskiego pod koniec XVIII wieku. W tym nowym otoczeniu dwór doskonale harmonizował z urządzonym wówczas romantycznym ogrodem. W obrębie jego nadal istniał “zwierzyniec” ale od połowy XVIII wieku znacznie zmniejszony – liczył 18 kilometrów obwodu.

Nową ozdobą ogrodu stał się młyn przy przepuście pałacowego stawu i topolowa wyspa z tajemniczym pomnikiem opatrzonym symbolami sztuk. Dom sprawiał wrażenie cichej’ pustelni kartuzów”. Wielbił to miejsce domownik Zamoyskich – Stanisław Staszic. Chętnie przyjeżdżali tu goście zaproszeni przez Aleksandra Augusta Zamoyskiego.

Gdy zaistniał problem ulokowania w osadzie rodzin urzędniczych podjęto budowę nowych domów, stawiano je wzdłuż drogi ku traktowi józefowskiemu, przy drodze do Zamościa i Szczebrzeszyna i ku wsi Rudce.

Dla plenipotenta dóbr Zamoyskich pod koniec XIX wieku zbudowano okazałą willę (1880-1890) postawioną wysoko na piaszczystej wydmie wśród lasu. Nowe domy skupiały się także przy zakładach przemysłowych.

W ciągu lat 1832-1833 wybudowano nowocześnie urządzoną gorzelnię, a w 1834 roku likiernię.

“Gorzelnia w Zwierzyńcu ślicznie nam się udała, przyjeżdżając z okolicy przez ciekawość- jeszcze podobnej nigdzie nie widziałem, tak dogodnie i prawdziwie ładnie urządzonej. Mamy średnio po siedem garcy okowity dziesiątej próby z 220 funtów zboża. Wódka bez żadnego złego zapachu pędzi się”

Największe nadzieje wiązał Stanisław Zamoyski z budową zwierzynieckiej mechaniki, pierwszego na ziemiach polskich zakładu produkującego maszyny rolnicze i przemysłowe (od 1804 roku). Wytwarzane maszyny były na tamte czasy dobrej jakości i bez trudu znajdowały nabywców zanim powstały podobne zakłady w Warszawie i Poznaniu. Kiedy mechanika nie przynosiła odpowiednich zysków (1883 rok) na jej miejscu urządzono ordynacką stolarnię. Wytwarzano tam posadzki, meble, chłopskie wozy oraz eleganckie powozy: bryki, wolanty i kabriolety.

W 1873 roku w Zwierzyńcu powstała fabryka wyrobów drzewnych (wytwórnia pięknych, wielobarwnych posadzek, które zdobyły srebrny medal na wystawie przemysłowo- rolniczej w Warszawie w 1878 roku, prezentowane były również w Paryżu). Zakład początkowo był pod zarządem Ordynacji, później w latach osiemdziesiątych został wydzierżawiony, zmieniając asortyment wyrobów i już pod koniec XIX wieku przekształcił się w fabrykę mebli. Od 1907 roku znów prowadził ją Zarząd Ordynacji.

Zwierzyniec był osadą uprzemysłowioną, ale nie rozwinął się tu wielki przemysł. Małe zwierzynieckie zakłady zatrudniały po kilkudziesięciu robotników. Niektóre z zakładów takich jak: Mechanika, Gorzelnia-Likiernia nie dotrwały do końca wieku, jednak na mocnej pozycji mimo upływu lat pozostały: Tartak, Browar, Fabryka mebli.

Powstanie osady urzędniczej i nowych zakładów przemysłowych spowodowało, że liczba mieszkańców Zwierzyńca znacznie wzrosła. Gdy na początku XIX wieku w osadzie mieszkało ok. 500 osób, to już w połowie wieku liczba zwierzynian wynosiła 801 mieszkańców. Podobny stan utrzymywał się do końca XIX stulecia.

Ludna osada wymagała powołania nowych instytucji i zbudowania nowych obiektów. Dla pomyślnego prowadzenia interesów i szybkiego komunikowania się z Ordynatem i Kancelarią Centralną w Warszawie niezbędna była poczta. Zbudowano ją i urządzono około 1830 roku przy zamojskim trakcie, naprzeciw budynku zajezdnego (dawnej “austerii”), w dzielnicy nazwanej “Rudką Zwierzyniecką”.

Powoływano także urzędy gminne blisko roku 1818, które miały ułatwić włościanom załatwienie spraw urzędowych i prywatnych. Taki urząd funkcjonował w Zwierzyńcu obok poczty i starego zajazdu.

Karczma zajezdna (austeria) nie wystarczała dla licznych podróżnych, przyjeżdżających w interesach do Zwierzyńca, dlatego w 1830 roku wymurowano piętrowy budynek oberży, gdzie na piętrze umieszczono hotel i salę na uroczyste przyjęcia oraz stołówke dla urzedników nieprowadzących gospodarstw, a na parterze sklepy. Oberżę postawiono na skrzyżowaniu dróg: biłgorajskiej, józefowskiej i zamojskiej.

W 1818 roku w osadzie założono szkołę. Na izbę lekcyjną przeznaczo jedną z kaplic kościoła na wodzie. Około 1880 roku, gdy stała się ona szkołą rządową z obowiązującym językiem rosyjskim przeniesiono ją do budynku zlikwidowanej drukarni, a w 1910 roku wymurowano nowy budynek szkoły.

Przy końcu XIX wieku w ordynackich domach wydzielono pomieszczenia na szpital i aptekę, przy czym szpital z odpowiednim wyposażeniem powstał dopiero w 1909 roku.

Na ożywienie życia kulturalnego w osadzie wpłynęło powstanie Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego, za którego staraniem w 1907 roku jedna z oficyn dawnego pałacu została zamieniona na resursę obywatelską-miejsce klubowych spotkań ordynackich urzędników – z restauracja, kawiarnią, czytelnią, salą widowiskowa i taneczną.

Podczas pierwszej wojny światowej. przez Zwierzyniec przebiegał szlak bojowy Stefana Roweckiego i Stanisława Sosabowskiego. W budynkach Ordynacji ukrywano wiele osób, m.in. gen. Stanisław Tatar i Jerzy Wasowski. W czasie okupacji funkcjonował tu ośrodek 9 p.p. Armii Krajowej.

W czasie okupacji Niemcy utworzyli w Zwierzyńcu obóz przejściowy dla osób wysiedlanych z terenów Zamojszczyzny. Odbywały się tu selekcje ludności polskiej, kierowanej stąd do obozów koncentracyjnych lub na roboty do Niemiec, a także selekcję dzieci przeznaczonych do germanizacji. W osadzie działał również obóz pracy dla Żydów. W październiku 1942 r. Żydzi ze Zwierzyńca i Rudki zostali wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu. W czasie działań wojennych osada została niemal całkowicie zniszczona.

W 1944 roku – Armia Czerwona przejmuje Zwierzyniec i jego okolice, jednak walki ciągle trwają. Definitywnie kończy swe rządy 350 letnia Ordynacja Zamoyska. Ostatni ordynat po wymuszonych zarzutach trafia na kilka lat do karceru.

W styczniu 1990 r. Zwierzyniec otrzymał prawa miejskie.

Najważniejsze wydarzenia z historii Zwierzyńca:

 • 1593 rok – powstanie miejscowości w strefie tzw. włości Szczebrzeskiej, będącej częścią Ordynacji Zamojskiej.
 • XVII wiek – należąca do Zamoyskich miejscowość staje się kurortem wypoczynkowym.
 • 1741 – 1747 rok – Teresa i Tomasz Zamoyscy ufundowali budowę kościoła barokowego na jednej z wysp urokliwego stawu
 • 1804 rok – powstaje pierwsza w Polsce fabryka maszyn rolniczych.
 • 1806 rok – powstają budynki browaru w Zwierzyńcu.
 • przełom XIX i XX wieku – Zwierzyniec zyskuje rangę modnej, atrakcyjnej miejscowości letniskowej.
 • II wojna światowa – Hitlerowcy tworzą w Zwierzyńcu obóz dla jeńców francuskich. Później przekształcony w obóz przejściowy dla pacyfikowanej i wysiedlanej ludności Zamojszczyzny.
 • 1944 rok – Armia Czerwona wkracza do Zwierzyńca i jego okolic, jednak walki ciągle trwają. Definitywnie kończy swe rządy 350 letnia Ordynacja Zamoyska. Ostatni ordynat po wymuszonych zarzutach trafia na kilka lat do karceru.
 • 1990 rok – Zwierzyniec otrzymuje prawa miejskie.

Źródła do opracowania powyższego artykułu:

 • E. Słoniewski- “Wędrówki po szlakach turystycznych Roztocza” Zamość 1997r. s.43-44.
 • H. Matławska- “Z dziejów Zwierzyńca i okolicy”, Zwierzyniec 1999r., s. 13
 • T. Wilgata – “Roztoczański Park Narodowy”. s. 13

Ochotniczna Straż Pożarna w Żurawnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawnicy
Żurawnica 84
22-470 Zwierzyniec
NIP: 922-272-14-66

Strona internetowa: http://osp.zurawnica.pl/

Borek – dzielnica drewnianych domów

0

Borek ma swój początek na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Jak nazwa wskazuje powstał na terenach leśnych, które były rekompensatą od Ordynacji Zamojskiej dla chłopów z Rudki za zrzeczenie się praw do serwitutów (uprawnień chłopów do korzystania z dworskich łąk i pastwisk oraz lasów, wywodzące się z okresu feudalnego, będące powodem licznych zatargów między wsią a dworem. Na ziemiach polskich zostały zlikwidowane w większości do końca XIX w. – Wikipedia).

Bardzo szybko powstało w tym miejscu około 70 domów drewnianych, utrzymanych w tym samym stylu, typowym dla tego okresu. Większość ówczesnych domów stoi do dziś, jednak na części terenów powstały nowe, już nie zawsze drewniane domy. Wyjątkiem jest ulica Wąska (ma tylko 1,5 m szerokości) na której nie powstał żaden nowy budynek, przez co wygląda jak wyjęta z historii- z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Oto jak wygląda Borek – dzielnica drewnianych domków w Zwierzyńcu w scenerii zimowej:

Jan Skiba – oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jan Skiba – Oświadczenie Majątkowe za 2015 rok: