Na co Gmina Zwierzyniec wydała pieniądze w pierwszym kwartale 2017 roku?

0
6832

Na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu pojawił się szereg interesujących dokumentów finansowych dotyczących pierwszego kwartału bieżącego roku. Dowiadujemy się z nich m.in. jakie wydatki Gmina zrealizowała przez pierwsze trzy miesiące roku oraz ile wynosi aktualne zadłużenie. Warto zapoznać się z tymi danymi.

Zadłużenie Gminy Zwierzyniec na koniec I kwartału 2017 roku

Zaczynamy od kluczowej informacji. tj. przekazanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań. Wynika z niego, że Gmina Zwierzyniec na koniec I kwartału 2017 roku miała aż 10 mln 280 tys. 999,99 zł zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

Źródło: https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/10Rb-Z.pdf

Wydatki Gminy Zwierzyniec na koniec I kwartału 2017 roku

Wśród opublikowanych dokumentów jest także sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca bieżącego roku.

Jako, że w pliku źródłowym brakuje opisów poszczególnych działań, przygotowałem wersję przyjazną dla mieszkańców Gminy Zwierzyniec (ogólny opis działów, gdzie wydatkowano środki wraz z kwotami):

Źródło: https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/9Rb-28S.pdf

Jak wynika z powyższych danych, najwięcej procentowo wydano już na działania związane z pomocą społeczną, rodziną, oświatą i wychowaniem oraz administracją publiczną. W ciągu kolejnych miesięcy z pewnością nastąpią jednak pewne przesunięcia pomiędzy poszczególnymi działami oraz zmienią się kwoty – niemal na każdej sesji Rada Miejska wraz z Burmistrzem dokonują bowiem zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here