Wnioski o wypłatę dodatku – niektóre źródła ciepła

0
1014

Od 18 sierpnia można było zgłaszać wnioski o wypłatę dodatku węglowego, teraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu powiadomił o możliwości składania wniosków na dopłatę dodatku na niektóre źródła ciepła.
15 września br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Jakie to są te niektóre źródła ciepła?

– Pelet drzewny
– Drewno kawałkowe
– Inny rodzaj biomasy
– Gaz skroplony LPG
– Olej opałowy

We wniosku należy zaznaczyć rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła:

– Kocioł na paliwo stałe
– Kominek
– Koza
– Ogrzewacz powietrza
– Trzon kuchenny
– Piecokuchnia
– Piec kaflowy na paliwo stałe
– Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 9), 10)
– Kocioł olejowy

Ile wyniosą dodatki?

Ustawa mówi:
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub
innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Kiedy dodatek będzie wypłacony?
Zgodnie z zapisami ustawy, dodatek będzie wypłacony w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Wniosek można znaleźć pod tym adresem: https://www.zwierzyniec.info.pl/attch/news_attch-1078-1762-1663848102.pdf

Wnioski można składać do Ośrodka w godzinach od 7 do 15.00 do 30 listopada 2022. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.