Wybory samorządowe w gminie Zwierzyniec 2024

0
720

Ściąga z kandydatów w wyborach samorządowych w gminie Zwierzyniec –  wybory na burmistrza i do Rady Miejskiej

W zbliżających się wyborach samorządowych wybieramy w naszej gminie burmistrza, radnych do Rady Miejskiej, radnych do Rady Powiatu praz do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Choć poziom powiatu i województwa jest bardzo ważny, jest oczywiste, że to wybór burmistrza i radnych w Radzie Miejskiej wzbudza najwięcej emocji. Nic dziwnego – kandydatów i wybranych znamy często osobiście i decyzje przez nich podejmowane mają wpływ na naszą codzienność.

Przedstawiamy zatem kandydatów na burmistrza Zwierzyńca  oraz do Rady Miejskiej uporządkowanymi zgodnie z komisjami, w których głosujemy, czyli jaki mamy wybór mieszkając tam, gdzie  mieszkamy:)

 

Kandydaci na urząd burmistrza Zwierzyńca

 1. Przemysław Kazimierz Kozłowski, miejsce zamieszkania Łagiewniki, lat 54, wykształcenie wyższe, członek partii Prawo i Sprawiedliwość, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Ryszard Maciejewski, miejsce zamieszkania Sochy, lat 50, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 3. Sławomir Marzec, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 38, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego,
 4. Edyta Wolanin, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 46, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

 

Kandydaci do Rady Miejskiej zgodnie z komisjami

Komisja nr 1

Okręg wyborczy nr 2, zasięg:  Zwierzyniec ulice: Browarna, Gramowskiego, Jasna, Ordynacji Zamojskiej, Parkowa, Plażowa, Podpułkownika Prusa, Szczepankiewicza, Szkolna, Wachniewskiej

Kandydaci:

 1. Jan Gałka, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 72, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Rafał Piotr Mogielnicki, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 47, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Magdalena Maria Maciąg, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 35, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi dla Zwierzyńca

Komisja nr 2

Tutaj mamy dwa okręgi wyborcze do Rady Miejskiej: nr 5 i nr 6

Nr 5 to zasięg ulic: 2 Lutego, Armii Krajowej, Leśna, Monopolowa, Odrodzenia, Torowa, Wąska

Nr 6 to zasięg: 1 Maja, Badowskiego, Derlatki, Jóźwiakowskiego, Nadrzeczna, Partyzantów, Skwerkowa

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 5:

 1. Rafał Jaruzel, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 35, zgłoszony przez Komitet Wyborców Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 2. Marian Andrzej Koman, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 64, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 3. Mirosław Zdzisław Welsyng, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 57, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin
 4. Ewelina Jolanta Jachymek, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 35, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi dla Zwierzyńca

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 6:

 1. Marian Małysz, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 75, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Ewelina Elżbieta Engel, miejsce zamieszkania Sochy, lat 32, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 3. Adam Wojciech Bartnik, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 56, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 4. Beata Sylwia Komorowska-Kras, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 53, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin
 5. Paweł Antosz, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 32, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi dla Zwierzyńca

Komisja nr 3

Tutaj mamy dwa okręgi wyborcze do Rady Miejskiej: nr 9 i nr 11 do Rady Miejskiej

Nr 9 to zasięg Wywłoczka

Nr 11 to zasięg: Bagno od nr 1 do 68C oraz Topólcza

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 9:

 1. Anna Grabowska, miejsce zamieszkania Wywłoczka, lat 62, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2.Ryszard Bogdan Olbryś, miejsce zamieszkania Wywłoczka, lat 46, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego

 1. Edward Kurzawski, miejsce zamieszkania Wywłoczka, lat 53, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 11:

 1. Mateusz Olczyk, miejsce zamieszkania Topólcza, lat 41, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Sławomir Kociuba, miejsce zamieszkania Bagno, lat 43, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Zwierzyniec
 3. Marzena Małysz-Linda, miejsce zamieszkania Topólcza, lat 40, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 4. Wiesława Stefania Ruszczycka, miejsce zamieszkania Bagno, lat 69, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 5. Teresa Wacława Harkot, miejsce zamieszkania Bagno, lat 59, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

Komisja nr 4

W wyborach do Rady Miejskiej to okręg wyborczy nr 12.

Kandydaci:

 1. Katarzyna Maria Siwacka, miejsce zamieszkania Obrocz, lat 35, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 2. Barbara Jadwiga Kowal, miejsce zamieszkania Obrocz, lat 51, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

Komisja nr 5

W wyborach do Rady Miejskiej mamy dwa okręgi wyborcze: nr 14 i nr 15

Okręg nr 14 to zasięg Żurawnica od numeru 1 do 132A

Okręg nr 15 obejmuje swym zasięgiem Żurawnicę od numeru 133 do końca

Kandydaci z okręgu wyborczego  nr 14:

 1. Tomasz Balicki, miejsce zamieszkania Żurawnica, lat 24, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 2. Paweł Zbigniew Łosiewicz, miejsce zamieszkania Żurawnica, lat 39, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 3. Paulina Świerczyńska, miejsce zamieszkania Żurawnica, lat 36, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 15

 1. Lucyna Stanisława Krupa, miejsce zamieszkania Żurawnica, lat 59, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Grzegorz Gradzik, miejsce zamieszkania Żurawnica, lat 32, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 3. Tomasz Fajfer, miejsce zamieszkania Żurawnica, lat 45, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 4. Rafał Kurzawski, miejsce zamieszkania Żurawnica, lat 42, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi dla Zwierzyńca

Komisja nr 6

W wyborach do Rady Miejskiej to okręg wyborczy nr 13, obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Kosobud

Kandydaci:

 1. Jan Dębicki, miejsce zamieszkania Kosobudy, lat 70, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 2. Maria Stanisława Dziewa, miejsce zamieszkania Kosobudy, lat 70, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

Komisja nr 7

W wyborach do Rady Miejskiej to okręg wyborczy nr 1, obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Soch.

Kandydaci:

 1. Krzysztof Grzegorz Góra, miejsce zamieszkania Sochy, lat 42, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Zwierzyniec
 2. Ryszard Maciejewski, miejsce zamieszkania Sochy, lat 50, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 3. Artur Sirko, miejsce zamieszkania Sochy, lat 51, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

Komisja nr 8

W wyborach do Rady Miejskiej to okręg wyborczy nr 11, obejmuje swym zasięgiem Topólczę

Kandydaci:

 1. Mateusz Olczyk, miejsce zamieszkania Topólcza, lat 41, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Sławomir Kociuba, miejsce zamieszkania Bagno, lat 43, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Zwierzyniec
 3. Marzena Małysz-Linda, miejsce zamieszkania Topólcza, lat 40, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 4. Wiesława Stefania Ruszczycka, miejsce zamieszkania Bagno, lat 69, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 5. Teresa Wacława Harkot, miejsce zamieszkania Bagno, lat 59, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin

Komisja nr 9

W wyborach do Rady Miejskiej to okręg wyborczy nr 10,  obejmuje mieszkańców Turzyńca.

Kandydaci:

 1. Andrzej Ignacy Budzyński, miejsce zamieszkania Turzyniec, lat 66, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Irena Barbara Staroń, miejsce zamieszkania Wywłoczka, lat 61, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego

Komisja nr 10

W wyborach do Rady Miejskiej ma dwa okręgi wyborcze:

 1. Okręg nr 3 – Zwierzyniec ulice: Batalionów Chłopskich, Biały Słup, Chodorowskiego, Kolejowa, Kunceiwcza, Rudka
 2. Okręg nr 7 – Bagno od numeru 69 do końca oraz ulica Zamojska w Zwierzyńcu

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 3:

 1. Jerzy Zygmunt Listopad, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 67, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Krzysztof Jan Gołębiowski, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 62, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego
 3. Ewa Leńczuk, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 38, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin
 4. Marta Ewelina Wszoła, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 36, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zwierzyniec dla Ludzi

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 7:

 1. Michalina Gmyz, miejsce zamieszkania Sochy, lat 23, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 2. Piotr Roman Sirko, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 67, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Piotr Grzegorz Szpyra, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 51, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Komisja nr 11

W wyborach do Rady Miejskiej ma dwa okręgi wyborcze:

 1. Okręg nr 4 – Zwierzyniec ulice: Biłgorajska, Brzozowa, Bukowa, Folwarczna, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Rózin, Sosnowa, Świerkowa, Zdrowotna, Źródlana
 2. Okręg nr 8 – Zwierzyniec ulice: Dębowa, Dolna, Hłaski, Kochanowskiego, Lipowa, Miodowa, Polna, Słowackiego, Staszica, Zaułek

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 4:

 1. Teresa Juszczak, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 63, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Wiesław Droździel, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 61, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Kandydaci z okręgu wyborczego nr 8:

 1. Anna Urban, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 44, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Edyty Wolanin
 2. Michał Jan Patyk, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 35, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi dla Zwierzyńca
 3. Dominik Zbigniew Dziadosz, miejsce zamieszkania Zwierzyniec, lat 43, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Tymczasem w Zwierzyńcu – Dominik Dziadosz

 

Gdzie możesz głosować w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia? 

Sprawdź, bo w tych wyborach nastąpiły zmiany w siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Zwierzyniec!

Mamy 10 komisji:

Komisja nr 1 to obszar Zwierzyńca z ulicami: Browarna, Dubickiego, Gramowskiego, Jasna, Ordynacji Zamojskiej, Parkowa, Plażowa, Podpułkownika Prusa, Szczepankiewicza, Szkolna, Wachniewskiej. Głosowanie odbywa się w technikum przy ul. Browarnej 1

Komisja nr 2 to obszar Zwierzyńca z ulicami: 1 Maja, 2 Lutego, Armii Krajowej, Badowskiego, Derlatki, Jóźwiakowskiego, Leśna, Monopolowa, Nadrzeczna, Odrodzenia, Partyzantów, Skwerkowa, Torowa, Wąska. Na głosowanie udać się trzeba do Szkoły Podstawowej przy Partyzantów 3,  ale uwaga: wejście od Armii Krajowej!

Komisja nr 3 obejmuje mieszkańców Bagna od numeru 1 do 68C oraz mieszkańców Wywłoczki, a głosujemy Szkole Filialnej, Wywłoczka 153

Komisja nr 4 to Guciów i Obrocz, głosowanie odbywa się w remizie OSP w Obroczy, Obrocz 106

Komisja nr 5 to mieszkańcy Żurawnicy, głosują w remizie OSP, Żurawnica 84

Komisja nr 6 to Kosobudy, głosowanie w remizie OSP, Kosobudy 69A

Komisja nr 7 obejmuje mieszkańców Soch, a głosujemy w remizie OSP, Sochy 53

Komisja nr 8 to Topólcza, głosujemy w remizie OSP, Topólcza 72A

Komisja nr 9 obejmuje mieszkańców Turzyńca, głosujemy oczywiście w remizie OSP, Turzyniec 78

Komisja nr 10 to obszar Zwierzyńca z ulicami: Batalionów Chłopskich, Biały Słup, Chodorowskiego, Kolejowa, Kuncewicza, Rudka, Zamojska oraz Bagno od numeru 69 do końca, głosujemy w Szkole Podstawowej przy ul. Partyzantów 3 i wejście do Komisji też jest od strony ulicy Partyzantów

Komisja nr 11 to obszar Zwierzyńca z ulicami: Biłgorajska, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dolna, Folwarczna, Hłaski, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Kochanowskiego, Lipowa, Miodowa, Polna, Rózin, Słowackiego, Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Zaułek, Zdrowotna, Źródlana, głosujemy w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2