12.4 C
Zwierzyniec, PL
środa, 28 września 2022

Weekend w Zwierzyńcu z urodzinami Aleksandry Wachniewskiej

0

 

Czeka nas aż 3 dni atrakcji związanych ze 120 rocznicą urodzin Aleksandry Wachniewskiej.

Organizatorami wydarzeń są: Gmina Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy oraz Stowarzyszenie im. Aleksandry Wachniewskiej.

Co wydarzy się w ten weekend?

Piątek, 23 września

17.00 – wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Wachniewskiej.
Będzie to okazja do obejrzenia 30 obrazów z kolekcji wnuka artystki, Łukasza Koniarka. Wernisaż odbędzie się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN przy ul. Plażowej 3. (organizator: Roztoczański Park Narodowy)

19.00 – przejście pod pawilon handlowy Ordynat przy ulicy Zamojskiej, gdzie na ścianie budynku od strony ulicy Dębowej można podziwiać mural z namalowaną postacią Wachniewskiej. Mural powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia im. Aleksandry Wachniewskiej.

19.30 – uroczyste podświetlenie muralu oraz wręczenie podziękowań.

Sobota, 24 września

10.00 – Rajd rowerowy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Start przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym, trasa wiedzie przez Floriankę, Górecko Kościelne i z powrotem do Zwierzyńca.

14.30 – Gminny piknik na łące przy ulicy Wachniewskiej z muzyką na żywo i atrakcjami dla dzieci. Organizatorem pikniku jest Burmistrz Zwierzyńca wraz ze Stowarzyszeniem im. Aleksandry Wachniewskiej. Organizatorzy proszą o przyniesienie koszy piknikowych.

15.00 – prezentacja rzeźb z tegorocznego pleneru rzeźbiarskiego organizowanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu.

16.00 – korowód ścieżką z obrazami Aleksandry Wachniewskiej – ścieżki z reprodukcjami obrazów Aleksandry Wachniewskiej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie im. Aleksandry Wachniewskiej.

Piknik potrwa do godziny 18.00 a zła pogoda nie przeszkodzi, bowiem na czas pikniku rozłożone będą namioty chroniące przed deszczem i wiatrem.

Niedziela, 25 września

15.00 – historyczny spacer ze Stowarzyszeniem im. Aleksandry Wachniewskiej. Spotkanie pod kościółkiem na wodzie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez Radio Lublin.

 

Projekt „Ścieżka z obrazami Aleksandry Wachniewskiej” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030 za pośrednictwem Operatora projektu – Euroregion Roztocze.

Projekt “Mural Aleksandry Wachniewskiej” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.” Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Gmina Zwierzyniec i organizacje pozarządowe w 2023 roku

Gmina Zwierzyniec przedstawiła do konsultacji „Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Co to są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego?

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Oznacza to, że takim podmiotem może być fundacja, stowarzyszenie, Koło Gospodyń Wiejskich lub Ochotnicza Straż Pożarna.

Co możemy znaleźć w projekcie tego programu współpracy?

Wyznaczone zostały zadania priorytetowe na rok 2023:
a) utworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących rozwiązań, mających na celu zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy.

b) utworzenie warunków sprzyjających włączeniu się organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizację zadań Gminy w sferze pożytku publicznego.

 Zadania te będą realizowane poprzez:
– podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywizacji osobom niepełnosprawnym;
– wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej;
– wspieranie aktywności obywatelskiej, rozwoju i wzmacniania organizacji pozarządowych oraz
wolontariatu;
– wspieranie ekonomii społecznej.

Jaki może być zakres przedmiotowy współpracy?
a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
d) ochrona i promocji zdrowia;
e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
f) integracja i reintegracja zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
g) turystyka i krajoznawstwa;
h) kultura i sztuka;
i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
j) edukacja, oświata i wychowanie;
k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wolontariatu;
l) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
m) wspomaganie rozwoju i wzmacnianie potencjału istniejących organizacji pozarządowych,
tworzenie warunków do powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez
poradnictwo, szkolenia i promocję

Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie prowadzona w formie finansowej i pozafinansowej. W przypadku finansowej, Gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości 195 000 zł.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 23.09.2022 r. do 07.10.2022 r. Ewentualne uwagi oraz opinie dotyczące ww. programu należy składać w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@zwierzyniec.info.pl. Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Gdzie znaleźć projekt Programu Współpracy?

tutaj: https://www.zwierzyniec.info.pl/attch/news_attch-1075-1751-1663232622.pdf

 

XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

Urząd Miejski w Zwierzyńcu poinformował, że już w ten czwartek, czyli 15 września odbędzie się XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.
Przypominamy, iż wstęp na sesje ma każdy, a obrady będą miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu.

Co może nas zainteresować w programie obrad?

Między innymi:
1. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie rozpatrzenia prośby dot. uprzątnięcia działki gminnej znajdującej się przy
ul. Podpułkownika Prusa.
2. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 23.06.2022 r. oraz 27.07.2022 r. w sprawie ”Analiza inwestycji realizowanych w Gminie Zwierzyniec w latach wcześniejszych podlegających rękojmi (gwarancji) w latach 2018-2021”.
4. Uchwały dotyczące przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021-2030 oraz wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu tej strategii.

Jak zwykle na końcu jest miejsce na interpelacje i zapytania oraz na sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady, a także wolne wnioski.

Warto także wiedzieć, że obrady Rady Miejskiej w Zwierzyńcu można później obejrzeć na stronie www.zwierzyniec.esesja.pl. Tam także zawsze udostępniane są projekty uchwał.

Zachęcamy do osobistego udziału w obradach Rady!

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Zwierzyniec 2018/2019

Odbiorem odpadów komunalnych w Gminie Zwierzyniec od 1 lipca zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju – ta sama firma, co dotychczas. Zapraszamy do przejrzenia aktualnego harmonogramu dla wszystkich miejscowości z naszego terenu.

Kolorem zielonym oznaczono dodatkowy wywóz odpadów z pojemników, który odbędzie się w lipcu i sierpniu 2018 r.

Kolorem czerwonym oznaczono terminy, w których oprócz odpadów z pojemników będą odbierane odpady segregowane w workach: papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, popiół.

We wrześniu 2018 w terminie odbioru odpadów będą dodatkowe odbierane: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (1 worek 80 l od posesji), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, farby, lakiery, zużyte oleje, przeterminowane leki, świetlówki, zużyte opony z samochodów osobowych, ciągników i maszyn rozlicznych o średnicy do 135 nie pochodzące z działalności gospodarczej.

W marcu 2019 r. będą odbierane: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (1 worek 80 l od posesji), zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Wszystkie odpady należy wystawić przed posesję (do drogi dojazdowej) w dniu odbioru do godziny 7:00.

Oto aktualny harmonogram odbiorów (kliknij, żeby powiększyć):

Relacja z powiatowych zawodów pożarniczych w Krasnobrodzie – Druhny z OSP Żurawnica na medal! (wideo + zdjęcia)

24 czerwca 2017 r. w Krasnobrodzie, na stadionie tamtejszego klubu sportowego Igros, obyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu powiatu zamojskiego. Zapraszamy do przeczytania naszej zaległej relacji z tego wydarzenia, w którym Gminę Zwierzyniec reprezentowały dwie jednostki, które wystawiły 3 drużyny: OSP Obrocz (MDP chłopcy, MDP dziewczęta) oraz OSP Żurawnica (grupa „C”).

Dni Zwierzyńca 2017 już w ten weekend – oto lista atrakcji

0

Już w ten weekend, tj. 8-9 lipca, odbędą się Dni Zwierzyńca, organizowana przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu, ze wsparciem Urzędu Miejskiego. Poznaliśmy właśnie listę atrakcji zaplanowanych na sobotę i niedzielę – zapraszamy do przejrzenia i wybrania najciekawszych punktów programu dla siebie.

Dalsza rozbudowa budynku OSP Topólcza o świetlicę – znamy koszt i wykonawcę

W budżecie Gminy Zwierzyniec na 2017 rok zarezerwowano 100 tys. złotych na rozbudowę istniejącego budynku OSP Topólcza o pomieszczenie sali zebrań (świetlicę). Pod koniec czerwca poznaliśmy zakres planowych prac oraz wybrano wykonawcę. Rozbudowa ma być zakończona do 17 sierpnia bieżącego roku.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Zwierzyniec 2017/2018

Odbiorem odpadów komunalnych w Gminie Zwierzyniec od 1 lipca będzie się zajmować Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju – ta sama firma, co dotychczas. Zapraszamy do przejrzenia aktualnego harmonogramu dla wszystkich miejscowości z naszego terenu.

Nowy/stary dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu

26 czerwca w zarządzeniu nr 41/17 Burmistrz Zwierzyńca powierzył Pani mgr Irenie Szymczuk stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu na okres 5 lat (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.). Pani Irena Szymczuk była dyrektorem Przedszkola już wcześniej, a teraz została ponownie wybrana w konkursie.

Ile ma burmistrz Zwierzyńca? Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Burmistrz i kluczowi urzędnicy Zwierzyńca złożyli już swoje oświadczenia majątkowe za 2016 rok. Jako, że są to dane publicznie dostępne, dowiedzieliśmy się, ile kto posiada oszczędności, czym jeździ, czy posiada kredyt do spłacenia i jak dużo tego kredytu pozostało. Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące samego burmistrza, a w kolejnych artykułach będziemy przedstawiali oświadczenia majątkowe pozostałych osób zobowiązanych do ich składania.

Jan Skiba – Burmistrz Zwierzyńca, oświadczenie majątkowe

62 lata, urodzony w Kolonii Bortatycze. Według oświadczenia majątkowego zgromadził razem z żoną 17 tys. 400 zł i posiada ubezpieczenie na życie, którego kwota wykupu wynosi 31 tys. zł. Burmistrz Skiba wraz z żoną posiadają dom o powierzchni 160 m2 o   wartości 300 tys. zł. Jak Skiba jest także właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,50 ha – jego wartość oszacowano na 40 tys. zł. Oprócz tego, Państwo Skibowie posiadają także budynek mieszkalno-gospodarczy (70 m2, wartość 30 tys. zł) i działkę, gdzie stoi ich dom (650 m2, 65 tys. zł).

Pensja Burmistrza w Urzędzie Miejskim za ostatni rok to 137 261,74 zł (małżeńska wspólność majątkowa). Państwo Skibowie jeżdżą SUV-em Mitshubishi Outlander z 2003 roku. Burmistrz spłaca pożyczkę hipoteczną w wysokości 270 tys. złotych w związku z rozpoczętą przez żonę i syna budową budynku usługowego, z której do spłaty pozostało 29 611,24 zł.

Wynagrodzenie Burmistrza Zwierzyńca na tle innych miast w regionie

Dzięki artykułowi opublikowanemu wczoraj w Kronice Tygodnia na temat oświadczeń majątkowych włodarzy miast w naszym regionie, możemy także porównać pensje prezydentów i burmistrzów gmin. Jak się okazuje, Burmistrz Zwierzyńca ma jedną z najwyższych pensji wśród kluczowych urzędników samorządowych w tej części województwa lubelskiego. Ranking wynagrodzeń wygląda następująco:

 1. Burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan – 150 tys. 982 zł (w tym nagroda jubileuszowa 15 712,50 zł)
 2. Prezydent Zamościa – Andrzej Wnuk – przychód 145 042,63 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
 3. Burmistrz Łaszczowa – Cezary Girgiel – 146 tys. 868 zł i 20 gr
 4. Burmistrz Lubyczy Królewskiej – Tomasz Leszczyński – 144 215,90 zł
 5. Burmistrz Zwierzyńca – Jan Skiba – wynagrodzenie 137 261,74 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
 6. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski – 133 682,40 zł
 7. Burmistrz Szczebrzeszyna – Marian Mazur – 133 974,18 zł
 8. Burmistrz Hrubieszowa – Tomasz Zając – 131 tys 237 zł i 84 gr
 9. Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz Misztal – 129 694,76 zł
 10. Burmistrz Józefowa – Roman Dziura – 128 tys. 618 zŻ 25 gr
 11. Burmistrz Frampola – Tadeusz Nidźwiecki – 125 tys. 850 zł 83 gr
 12. Burmistrz Tarnogrodu – Eugeniusz Stróż – 122 tys. 739 zł 68 gr
 13. Burmistrz Tyszowiec – Mariusz Zając – 116 993,28 zł

Zobacz oświadczenie majątkowego Burmistrza Zwierzyńca p. Jana Skiby za 2016 rok:

Zobacz także: