XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

0
1252

Urząd Miejski w Zwierzyńcu poinformował, że już w ten czwartek, czyli 15 września odbędzie się XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.
Przypominamy, iż wstęp na sesje ma każdy, a obrady będą miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu.

Co może nas zainteresować w programie obrad?

Między innymi:
1. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie rozpatrzenia prośby dot. uprzątnięcia działki gminnej znajdującej się przy
ul. Podpułkownika Prusa.
2. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 23.06.2022 r. oraz 27.07.2022 r. w sprawie ”Analiza inwestycji realizowanych w Gminie Zwierzyniec w latach wcześniejszych podlegających rękojmi (gwarancji) w latach 2018-2021”.
4. Uchwały dotyczące przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021-2030 oraz wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu tej strategii.

Jak zwykle na końcu jest miejsce na interpelacje i zapytania oraz na sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady, a także wolne wnioski.

Warto także wiedzieć, że obrady Rady Miejskiej w Zwierzyńcu można później obejrzeć na stronie www.zwierzyniec.esesja.pl. Tam także zawsze udostępniane są projekty uchwał.

Zachęcamy do osobistego udziału w obradach Rady!