Nowy/stary dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu

0
189252

26 czerwca w zarządzeniu nr 41/17 Burmistrz Zwierzyńca powierzył Pani mgr Irenie Szymczuk stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu na okres 5 lat (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.). Pani Irena Szymczuk była dyrektorem Przedszkola już wcześniej, a teraz została ponownie wybrana w konkursie.

O poszukiwaniach nowego dyrektora pisaliśmy 19 maja: Gmina Zwierzyniec poszukuje Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow »

Do konkursu złożono trzy oferty, jednak dwie Komisja Konkursowa odrzuciła ze względu na fakt niespełnienia warunków formalnych (brak odpowiednich zaświadczeń lub dokumentów).

Jak możemy przeczytać w oficjalnym protokole z wyboru nowego dyrektora:

Kandydatka Irena Szymczuk zaprezentowała koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oraz odpowiadała na pytania członków Komisji:

Pani M. Gruszka – Czy są jakieś obszary wymagające poprawy, udoskonalenia w funkcjonowaniu przedszkola?
Pani I. Szymczuk – Przedszkole funkcjonuje na wysokim poziomie, ale zawsze można coś poprawić, uatrakcyjnić. Planuje się wprowadzenie kilku działań: cykl zajęć Przedszkole przez świat, Innowacja pedagogiczna. Cały czas pracujemy nad poprawą współpracy z rodzicami.

Pani A. Mieczan – Jak wykorzystywane są wyniki ewaluacji zewnętrznej?
Pani I. Szymczuk – Wnioski przedkładane są na zadania w każdym zakresie.

Pani A. Mieczan – Jakie kroki podejmowane są w celu polepszenia bazy lokalowej i dydaktycznej?
Pani I. Szymczuk – Zakupiono sprzęt audiowizualny. Na bieżąco uzupełniane są braki zabawek i pomocy naukowych, zorganizowano i urządzono plac zabaw.

Pani A. Mieczan – Jak rozwiązane są sprawy bezpieczeństwa dzieci?
Pani I. Szymczuk – Przeprowadzono kapitalny remont klatek schodowych, posiłki pomimo wspólnej stołówki wydawane są w innych godzinach niż dla pozostałych korzystających, dzieci na posiłki chodzą z opiekunami. Dzieci czują się bezpiecznie, nie wydarzyły się żadne wypadki.

Pani M. Gruszka – Która z form nadzoru sprawdza się najbardziej?
Pani I. Szymczuk – Każda ma swoją dobrą stronę. Najbardziej cenię sobie obserwację zajęć i bezpośrednią rozmowę z nauczycielem. Ważne jest wspomaganie.

Pan F. Samulak – Jak rozwiązać problem funkcjonowania przedszkola w okresie wakacyjnym?
Pani I. Szymczuk – Dyżury ustalane są zgodnie z zapisami dzieci przez rodziców. Jeżeli są chętne dzieci to dyżur jest ustalany.

Oto pełny raport z posiedzenia komisji konkursowej na dyrektora Przedszkola Samorządowego:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here