Dodatkowe wynagrodzenia i nagrody w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu w latach 2014-2016

0
3705

Pierwsze miesiące roku kalendarzowego to tradycyjnie czas wypłaty tzw. „trzynastek”. To świadczenie wynika z przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, a jako, że dotyczy środków publicznych zapytałem Burmistrza p. Jana Skibę, jakie dodatkowe wynagrodzenie było wypłacane pracownikom Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w latach 2014-2016 oraz jaka była łączna wartość wszystkich przyznanych nagród dla urzędników w tym okresie.

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu

Zgodnie z otrzymanymi dokumentami, w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu liczba zatrudnionych osób wynosi 34, zaś wymiar czasu pracy tych osób to 33 i 1/4 etatu.

W podziale na poszczególne referaty i funkcje wygląda to następująco:

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w latach 2014-2016

W 2014 roku łączna wartość dodatkowego wynagrodzenia rocznego brutto wyniosła 135 586,78 zł, rok później (2015) było to 135 176, 02 zł, zaś w 2016 roku 132 117,51 zł. Co ciekawe, najniższe naliczone wynagrodzenie w 2016 roku wyniosła 405,64 zł brutto, zaś najwyższe – aż 10 669,20 zł.

Wszystkie informacje dostępne są w poniższej tabeli:

Nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w latach 2014-2016

Warto zwrócić uwagę także na nagrody wypłacane pracownikom Urzędu Miejskiego, którymi objęto wszystkie osoby (w jednostce nie występuje fundusz premiowy). Nagrody zwiększają się z roku na rok – w 2014 roku nagrody naliczone ogółem wynosiły 75 750,00 zł, rok później 80 100,00 zł, a w 2016 roku kwota łączna wzrosła do 101 450,00 zł. Szczegóły dostępne są w poniższej tabelce:

Dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody dla Burmistrza Zwierzyńca i Sekretarza Gminy w latach 2014-2016

Jako, że dodatkowe wynagrodzenia i nagrody wypłacane są z publicznych pieniędzy, poprosiłem również o zestawienie tych kwot w odniesieniu w odniesieniu do dwóch najwyższych rangą urzędników samorządowych w Gminie Zwierzyniec, tj. Burmistrza i Sekretarza Gminy. Jak widać w odniesieniu do poprzednich zestawień, najwyższa kwota dodatkowego wynagrodzenia brutto przypada Burmistrzowi, zaś najwyższa kwota nagród – Sekretarzowi Gminy. Oto potwierdzenie tych informacji:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here