30 marca odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

0
2729

Urząd Miejski w Zwierzyńcu poinformował, że w przyszły czwartek 30 marca 2017 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej. Wstęp na sesję mają wszyscy zainteresowani, a w programie m.in. kolejne w tym roku zmiany w budżecie gminy, ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz wręczenie nagród dla zawodników i działaczy sportowych za 2016 r.

Zaplanowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wręczenie nagród zawodnikom oraz działaczom sportowym za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2016 r.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2017r.,

3/ ustalenia trybu udzielanie i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oaz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

4/ w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

5/ przyjęcie programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwierzyniec w 2017 r.

6/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowej w Zwierzyńcu /część z dz. o nr ewid. 168/22 o pow. 0,0067 ha/,

7/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Żurawnica /część z dz. o nr ewid. 267/1 o pow. 0,63 ha oraz 285 o pow. 0,47 ha/,

8/ wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Zwierzyńcu /część z dz. o nr ewid. 1392/6 o pow. 0,2754 ha/,

9/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 200 m², położonej w Zwierzyńcu przy ul. Jaworowej /część z dz. o nr ewid 112/12 o pow. 2759 m²/

10/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 177 m², położonej w Zwierzyńcu przy ul. 2 Lutego /część z dz. o nr ewid 504 o pow. 1493 m²/.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji we wtorek, 28 marca o godz. 14:00

Dwa dni przed sesją Rady Miejskiej odbędą się także posiedzenia:

 • Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska (zaopiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję w dn. 30.03.2017 r., sprawy bieżące)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here