Konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zwierzyniec na lata 2017-2019”

0
4875

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Zwierzyńca w dniach od 10 do 15 lutego 2017 roku odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Zwierzyniec w sprawie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019”. Kiedy i jak będą przeprowadzane?

Kiedy i jak będą przeprowadzane konsultacje?

Konsultacje z mieszkańcami będą polegały na:

  1. wyłożeniu dokumentu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu w pokoju nr 3 w godzinach pracy ośrodka
  2. umieszczeniu dokumentu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  3. uczestnicy konsultacji mogą składać zastrzeżenia i opinie na piśmie lub do zeszytu uwag wyłożonego w MOPS w Zwierzyńcu.

Pełny projekt gminnego projektu wspierania rodziny na lata 2017-2019 jest dostępny do wglądu pod tym adresem.

Co znajduje się w projekcie?

Na uwagę podczas lektury zasługują m.in. analiza SWOT programu, w tym jego słabe strony (m.in. niewystarczająca oferta form opieki nad małymi dziećmi do lat 3 w naszej gminie, niewystarczająca praca z rodzicami) oraz pomysłu na realizację celów programu.

Ciężko jednak podczas lektury projektu nie odnieść wrażenia, że jest napisany bardzo ogólnie, choć porusza oczywiście szereg istotnych kwestii. Temat ten został wyjaśniony w zakończeniu:

Program został utworzony na takim poziomie ogólności by władze gminy Zwierzyniec mogły dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków społecznych, pamiętając o tym, że główne cele programu nie powinny zostać naruszone. Etapem wieńczącym powinna być ewaluacja programu, która pozwoli określić użyteczność podjętych działań.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Zwierzyniec do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania ewentualnych uwag zgodnie z powyższymi informacjami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here