Jak bardzo zadłużona jest Gmina Zwierzyniec? Ile w 2016 roku było dochodów podatkowych?

0
10084

Na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu pojawił się szereg interesujących dokumentów finansowych dotyczących czwartego kwartału 2016 roku i całego poprzedniego roku. Dowiadujemy się z nich m.in. jaki jest stan zadłużenia gminy, ile środków posiadana na swoim rachunku bankowym oraz ile wyniosły dochody podatkowe w ubiegłych 12 miesiącach. Warto zapoznać się z tymi danymi.

Zadłużenie Gminy Zwierzyniec na koniec 2016 roku

Zaczynamy od kluczowej informacji. tj. przekazanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie rocznego sprawozdania o stanie zobowiązań. Wynika z niego, że Gmina Zwierzyniec na koniec IV kwartału 2016 roku miała aż 10 mln 556 tys. zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

Źródło: https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/9Rb-Z.pdf

Wiemy już też, że po 2017 roku stan zadłużenia Gminy Zwierzyniec nie poprawi się. Otóż według przyjętego (niejednogłośnie) projektu budżetu na ten rok, planowane wydatki są większe od planowanych przychodów aż o kwotę 1 mln 408 tys. 927 zł i 72 groszy.

Źródło: https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/projekt_budzetu.pdf, str. 70

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Zwierzyniec na koniec 2016 roku

W kolejnym opublikowanym dokumencie dowiadujemy się, ile środków posiada Gmina Zwierzyniec na swoich rachunkach bankowych. Jest to kwota dokładnie 1 mln. 720 tys. 944 zł i 99 groszy.

Źródło: https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/2Rb-ST.pdf

Dochody podatkowe Gminy Zwierzyniec w 2016 roku

Bardzo ciekawym podsumowaniem jest też sprawozdanie z wykonania
dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 roku.

Ogółem dochody podatkowe w 2016 wyniosły 8 mln 392 tys. 356 zł i 59 groszy. Tę kwotę dzielimy na następujące kategorie:

  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 638 499,10 zł
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 625 357,00 zł
  • podatek rolny – 232 588,72 zł
  • podatek od nieruchomości – 3 183 057,57 zł
  • podatek leśny – 276 151,13
  • podatek od środków transportowych – 281 289,18 zł
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 426,00 zł
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – 127 750,83 zł
  • wpływy z opłaty skarbowej – 20 024,00 zł
  • wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 213,06 zł

Źródło: https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/2Rb-PDP.pdf

Dodatkowo, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6 tys. 284 zł i 20 groszy, a rozłożono na raty / odroczono termin płatności / zwolniono z obowiązku pobrania / ograniczono pobór na kwotę 6 tys. 879 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here