23 lutego odbędzie XXX sesja Rady Miejskiej

0
2632

Urząd Miejski w Zwierzyńcu poinformował, że w przyszły czwartek 23 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej odbędzie się XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej. Wstęp na sesję mają wszyscy zainteresowani, a w programie m.in. projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu, Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2017r.,

3/ uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zwierzyniec na lata 2017-2019, (pisaliśmy o tym tutaj »)

4/ projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

5/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 30 m² położonej w Zwierzyńcu przy ul. Dębowej /część z dz. o nr ewid. 238 o pow. 10 078 m²/,

6/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 125 m² położonej w Zwierzyńcu przy ul. Batalionów Chłopskich /część z dz. o nr ewid. 560/24 o pow. 280 m²/,

7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 2 m² położonej w Zwierzyńcu przy ul. Rudka /część z dz. o nr ewid. 913 o pow. 8200 m²/,

8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 76 m² /część z dz. o nr ewid 504 o pow. 1493 m²/ oraz nieruchomości o pow. 171 m² oznaczonej nr ewid. 520 położonych w Zwierzyńcu przy ul. 2-Lutego.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji we wtorek, 21 lutego

Dwa dni przed sesją Rady Miejskiej odbędą się także posiedzenia:

 • Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska (zaopiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję w dn. 23.02.2017 r., sprawy bieżące)
 • Komisji Oświaty i Spraw Społecznych (zaopiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję w dn. 23.02.2017 r., sprawy bieżące)
 • Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska (zaopiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję w dn. 23.02.2017 r., sprawy bieżące)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here