Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej ws. likwidacji Szkoły Filialnej w Żurawnicy – kurator nie wyraził zgody

0
8391

Urząd Miejski w Zwierzyńcu poinformował, że w najbliższą środę (8 marca) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej odbędzie się zwołana w trybie nadzwyczajnym (!) XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej. Tematyka obrad będzie dotyczyła likwidacji Szkoły Filialnej w Żurawnicy.

Jak wynika z treści zawiadomienia o zwołaniu sesji (zobacz: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 08 marca 2017 r. /środa/ o godz. 14:00 »), w planie jest tylko jeden konkretny punkt. Czytamy w nim:

3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Żurawnicy.

To oznacza, że Lubelski Kurator Oświaty nie wyraził zgody na likwidację Szkoły Filialnej w Żurawnicy.

Przypomnijmy, że uchwałę dotyczącą zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu poprzez likwidację Szkół Filialnych w Żurawnicy i Obroczy, Rada Miejska podjęła po burzliwych obradach 15 grudnia 2016 r., przewagą tylko jednego głosu.

Za likwidacją, popierając wniosek Burmistrza p. Jana Skiby, głosowali:

 1. Sławomir Bartnik (Zwierzyniec)
 2. Krzysztof Cielica (Sochy)
 3. Urszula Kolman (Zwierzyniec)
 4. Tomasz Mostowski (Kosobudy, Kosobudy Bór)
 5. Marek Padyasek (Guciów, Obrocz)
 6. Adam Panas (Bagno, Topólcza)
 7. Piotr Sirko (Bagno „przy szosie”, Zwierzyniec)
 8. Mirosław Welsyng (Zwierzyniec)

Przeciw likwidacji, popierając argumenty rodziców, głosowali:

 1. Grzegorz Anczykowski (Turzyniec)
 2. Bożena Browarnik (Zwierzyniec)
 3. Anna Gradzik (Zwierzyniec)
 4. Lucyna Krupa (Żurawnica)
 5. Edward Kurzawski (Wywłoczka)
 6. Krzysztof Kurzawski (Żurawnica)
 7. Beata Szymańska (Zwierzyniec)

Protokół z grudniowej sesji, a w nim dokładny przebieg obrad, w tym argumenty Burmistrza p. Jana Skiby, dyrektora szkoły p. Jana Czochry oraz rodziców, można znaleźć tutaj: PROTOKÓŁ Nr XXVII/16 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 15 grudnia 2016 r. »

Należy dodać, że nie była to pierwsza próba likwidacji ww. placówek oświatowych. Pierwszą próbę Burmistrz p. Jan Skiba podjął w lutym 2016 r., jednak nie udało mu się wówczas uzyskać wymaganej większości w Radzie Miejskiej („przegrał” wówczas głosowanie jednym głosem, na sesji nieobecni byli radni: Piotr Sirko oraz Marek Padyasek).

Procedura likwidacji szkół jest kilkuetapowa. Po przyjęciu uchwały intencyjnej (czyli „o zamiarze likwidacji…”), konieczne jest odpowiednie uzasadnienie tej uchwały i przekazanie jej wraz z wymaganymi załącznikami do zaopiniowania przez właściwego Kuratora Oświaty. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratorium, Rada Miejska może podjąć właściwą uchwałę o likwidacji danej szkoły.

POMIMO NEGATYWNEJ OPINII LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY, BURMISTRZ ZWIERZYŃCA P. JAN SKIBA NADAL CHCE ZLIKWIDOWAĆ SZKOŁĘ FILIALNĄ W ŻURAWNICY.

Negatywna opinia oznacza, że Lubelski Kurator Oświaty przyznał rację rodzicom oraz tej części radnych, która głosowała przeciw likwidacji Szkoły Filialnej w Żurawnicy. Mimo to, Burmistrz p. Jan Skiba nadal nie chce zmienić zdania i zamierza złożyć zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej, co wynika z przedmiotu obrad środowej sesji Rady Miejskiej.

Czy składanie tego zażalenia ma sens? Trudno powiedzieć. Minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska, wielokrotnie podkreślała w mediach, że jest zwolennikiem utrzymania małych szkół i jeszcze pod koniec lutego zapewniała, że jej resort pracuje nad zmianą zasady przyznawania subwencji oświatowej pod kątem właśnie takich placówek.

Oczywiście Burmistrz ma prawo do złożenia takiego zażalenia, jednak najpierw musi uzyskać większość wśród radnych zasiadających w Radzie Miejskiej. Czy radni i tym razem przyznają rację Burmistrzowi, czy może przemówi do nich opinia Kuratora Oświaty? Okaże się w środę, podczas sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here