Smog w Gminie Zwierzyniec? Jakość powietrza jest najczęściej dobra lub umiarkowana

0
3532

Podczas XXIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, radna pani doktor Beata Szymańska zapytała burmistrza p. Jana Skibę o kwestię smogu na terenie Gminy Zwierzyniec, gdyż w powietrzu w jej opinii i mieszkańców daje się odczuć pewne utrudnienia.

W odpowiedzi na wolny wniosek Burmistrz w skrócie poinformował, że samorząd nie monitoruje w żaden sposób tego tematu i najbliższa stacja pomiarowa to Biały Słup.

Jako, że jest to kwestia dość mocno nagłaśniana przez media i problematyczna w wielu rejonach naszego kraju, postanowiłem bliżej przyjrzeć się smogowi w Gminie Zwierzyniec.

Jak się okazało z ponad tygodniowych obserwacji pomiarów ze stacji Biały Słup,

powietrze w zimie rzadko kiedy jest u nas bardzo dobre. Najczęściej parametry wskazują na dobry stan powietrza lub umiarkowany.

Jakość powietrza w Gminie Zwierzyniec

Ogólnie monitoring stanu powietrza w Polsce można prowadzić poprzez stronę http://powietrze.gios.gov.pl/, a konkretne, bieżące dane pomiarowe są dostępne tutaj. Można także pobrać specjalną aplikację na telefony komórkowe i na podstawie swojego aktualnego położenia monitorować lokalną sytuację.

Jeszcze podczas samej sesji i już pierwszego dnia po sesji, na której padło pytanie o smog w naszej gminie, tj. 26 i 27 stycznia, stacja Biały Słup pokazywała poziom umiarkowany.

Jedyną „pocieszającą” informacją w tym czasie było to, że mieszkańcy naszego powiatu mieli gorzej… W Zamościu stan powietrza był wówczas zły lub bardzo zły.

W kolejnych dniach jakość powietrza w naszej gminie ustabilizowała się na poziomach dobry lub umiarkowany.

W momencie pisania tego artykułu stacja Biały Słup pokazuje stan „dobry”:

Informacje zdrowotne – kategorie jakości powietrza

Co dokładnie oznaczają te określenia – umiarkowany lub dobry? Z pomocą przychodzą informacje z oficjalnej strony monitorującej stan powietrza.

  • Umiarkowany – jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
  • Dobry – jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

Czyli podsumowując, sytuacja w Gminie Zwierzyniec jeżeli chodzi o jakość powietrza jest W tym MOMENCIE zadowalająca lub akceptowalna.

Jak, jako mieszkańcy Gminy Zwierzyniec, możemy „walczyć” ze smogiem?

Bardzo pomocne są tutaj wytyczne i informacje opublikowane na stronie http://www.polskialarmsmogowy.pl/, które przytaczam w całości poniżej:

Głównym powodem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest ogrzewanie domów za pomocą węgla i innych paliw stałych w piecach, które nie spełniają żadnych standardów emisyjnych. W takich piecach możliwe jest spalanie nie tylko odpadów węglowych czyli mułu i miału, ale także tworzyw sztucznych i śmieci. Muł i miał węglowy to produkty, które w dużej mierze zawierają siarkę, chlor i popiół. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. W Polsce niestety nie istnieją ŻADNE normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym.

Każda gmina borykająca się z problemem zanieczyszczonego powietrza powinna przygotować i wdrażać Program Ograniczania Niskiej Emisji. Program taki powinien zawierać jasno określone zasady pomocy udzielanej mieszkańcom, którzy decydują się na wymianę wysokoemisyjnych pieców na węgiel i drewno. Powinien również zakładać wsparcie dla termomodernizacji domów, gdyż to właśnie dzięki dociepleniu budynków możemy trwale obniżać zanieczyszczenia oraz zmniejszyć koszt ogrzewania.

Gminy powinny dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać każde z możliwych źródeł finansowania wymiany starych pieców i kotłów na węgiel i drewno. Obecnie dostępne są środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niedługo powinny pojawić się środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Gminy mogą również przeznaczać na ten cel pieniądze z własnych budżetów.

Gminy powinny wyjść z jasnym sygnałem do Zarządu Województwa, że popierają wprowadzenie normy emisyjnej dla kotłów na węgiel i drewno na terenie całego województwa na podstawie art. 96 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Gminy są bezpośrednio odpowiedzialne za informowanie o zanieczyszczeniu powietrza oraz edukowanie mieszkańców – potrzeba szeroko zakrojonych i kompleksowych działań w tym względzie. Działania edukacyjne powinny być kierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Im większy poziom świadomości problemu i możliwych rozwiązań, tym większa aprobata społeczna dla zmian.

(źródło: PolskiAlarmSmogowy.pl)

[AKTUALIZACJA] Bardzo ciekawą opinię dodała jedna z Czytelniczek naszego serwisu na Facebooku – uzupełniamy zatem treść artykułu:

Magdalena Maciąg: Chciałam zauważyć, że stacja na Białym Słupie nie mierzy najważniejszych „smogowych” parametrów tj. pyłów zawieszonych (PM 10 i PM 2,5), tlenku węgla i benzenu. Skoro czegoś nie widać, to skąd można wiedzieć, że tego nie ma?

Moim zdaniem porównywanie takich niekompletnych danych z pełniejszymi danymi z Zamościa nie ma sensu… Jeśli usuniemy z zamojskich danych pył i benzen, to wyjdzie nam, że powietrze jest… a jakże – czyste!

A tak na logikę, skoro w „przewiewnym” Zamościu mają taki problem ze stanem powietrza, to boję się myśleć jaki tak naprawdę jest stan powietrza w Zwierzyńcu, zważając na jego położenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here