Wychowanie przedszkolne: obowiązki gminy, prawa rodziców, zasady rekrutacji placówek na terenie Gminy Zwierzyniec na rok szkolny 2017/2018

0
4027

12 marca 2017 r. rusza rekrutacja do przedszkola samorządowego im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu oraz Punktów Przedszkolnych w Obroczy, Wywłoczce i Żurawnicy. W tej chwili (1-10 marca) swoje deklaracje dotyczące kontynuacji składają rodzice dzieci, które teraz uczęszczają do tych placówek. Niepubliczne Przedszkole „Motylek” (przy ul. Parkowej) przyjmuje dzieci przez cały rok.

Rodzicu, nie przegap terminów!

1. Przedszkole Samorządowe przy ul. Słowackiego 2 ogłosiło już zasady rekrutacji, pisaliśmy o tym tutaj.

Najważniejsze są terminy: rekrutacja dla dzieci 3, 4 i 5 letnich, które nie uczęszczały wcześniej do przedszkola, trwa od 12 do 31 marca 2017. Od 12 marca w kancelarii przedszkola będą dostępne dokumenty, które należy pobrać i wypełnić:

  • a) wniosek o przyjęcie dziecka
  • b) załączniki
  • c) oświadczenia

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2017 r. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola.

Rodzicom, których dzieci nie brały jeszcze udziału w rekrutacji do przedszkola, polecamy dokładnie zapoznać się z kryteriami przyjęć, zarówno ustawowymi, jak i dodatkowymi, ustalonymi przez organ prowadzący. Warto zainteresować się tematem wcześniej, żeby zdążyć skompletować wszystkie potrzebne załączniki.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania przedszkola, wszelkie dokumenty dostępne są w kancelarii oraz w BIP Gminy Zwierzyniec, w zakładce „Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu”.

Przedszkole Samorządowe prowadzi również profil na Facebooku, na którym możecie śledzić bieżące wydarzenia.

2. Zasady rekrutacji w punktach przedszkolnych w Obroczy, Wywłoczce i Żurawnicy są praktycznie takie same, jak w przypadku przedszkola samorządowego. Dokumenty rekrutacyjne można pobierać od 12 marca 2017 r. w poszczególnych placówkach, które mieszczą się w budynkach szkół filialnych. Termin ich złożenia to 31 marca 2017.

Punkty przedszkolne pracują w wymiarze 5-godzinnym (dłużej wtedy, kiedy są zajęcia dodatkowe), więc po druki najlepiej zgłaszać się w godzinach 8.00-13.00, bądź bezpośrednio przed lub po zajęciach. Dodatkowych informacji udzielają nauczycielki z poszczególnych placówek, tam można też zapoznać się z podstawą programową i innymi dokumentami.

3. Niepubliczne Przedszkole „Motylek” przy ul. Parkowej 5a/2 prowadzi rekrutację nieprzerwanie przez cały rok. O przyjęciu dzieci decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli tylko jest wolne miejsce, dziecko jest przyjmowane po opłaceniu wpisowego. Oczywiście tutaj także obowiązuje szereg dokumentów do wypełnienia, można je pobrać w przedszkolu.

W tej chwili w „Motylku” jest kilka wolnych miejsc w grupie starszej (4-6 lat), jednak rodzice składają już wnioski na wrzesień 2017. Dlatego, jeśli rozważacie posłanie dziecka do przedszkola niepublicznego, warto już teraz zainteresować się tematem i nie odkładać tego na wakacje.

Dokumenty dotyczące funkcjonowania przedszkola znajdują się bezpośrednio w placówce. Niepubliczne Przedszkole „Motylek” prowadzi swój profil na Facebooku, na którym znajdziecie bardzo dużo ciekawych relacji i zdjęć.

Porównanie placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Zwierzyniec (rok szkolny 2016/2017)

Podczas rekrutacji do przedszkola rodzice często nie zwracają uwagi na to, jak na co dzień funkcjonuje dana placówka, jej realny czas pracy, wyżywienie czy opłaty (bo występują one także w placówkach publicznych). Dlatego przygotowaliśmy tabelkę, w której porównaliśmy najważniejsze naszym zdaniem, istotne dla rodziców elementy funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego.

Porównanie placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Zwierzyniec

* W porównaniu uwzględniliśmy tylko podstawowe opłaty. Należy się liczyć z tym, że w każdej z placówek mogą wystąpić dodatkowe, dobrowolne opłaty, np. na ubezpieczenie (zazwyczaj ok. 40 zł na rok) czy komitet rodzicielski (roczna wysokość składki ustalana przez Radę Rodziców, zazwyczaj mieści się w granicach 20-50 zł).

Obowiązki Gminy, prawa rodziców

Zgodnie z Ustawą z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a taką potrzebą jest między innymi organizacja wychowania przedszkolnego, należy do zadań własnych gminy.

Gminy mają obowiązek zapewnić miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom. Natomiast wybór miejsca realizacji edukacji pozostaje w kompetencjach rodziców.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, uchwaloną dnia 29 grudnia 2015 roku:

  • od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego;
  • od 1 września 2017 r. gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 3-letniemu;
  • dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z  wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznej placówki wychowania przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w tej placówce, jej dyrektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka.

W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną publiczną placówkę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Czas pracy tej placówki powinien być zbliżony do czasu pracy na przykład przedszkola, do którego rodzice zgłosili dziecko.

Jeśli potrzebujecie bardziej szczegółowych informacji, poniżej podajemy kilka linków, do których warto zajrzeć. Polecamy je szczególnie, jeśli jesteście rodzicami 3-latków lub 6-latków:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here