200 tys. na drogę w Sochach, 57 tys. na chodniki i 10 tys. na bramę do garażu na samochód urzędu – podsumowanie XXX sesji Rady Miejskiej

0
42446

23 lutego odbyła się XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu. O przystanku i sytuacji dojeżdżających padło dosłownie kilka zdań pod sam koniec, a podczas sesji kluczowe okazały się zmiany w uchwale budżetowej na ten rok, które zwiększyły wydatki o kwotę 520.208,40 zł. Na co będą przeznaczone te środki?

Przystanek w Zwierzyńcu – będzie spotkanie mediacyjne

Zacznijmy od sprawy, która najbardziej interesuje wszystkich dojeżdżających do Zwierzyńca. Otóż po niemal dwóch miesiącach narzekań ze strony pasażerów, Burmistrz p. Jan Skiba postanowił zorganizować spotkanie mediacyjne w sprawie zasad korzystania z przystanku autobusowego przy ulicy Zamojskiej. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 28. lutego, o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim.

Temat przystanku w Zwierzyńcu szczegółowo opisałem w tym materiale: Przystanek w Zwierzyńcu – Burmistrz sprzedał, przewoźnicy kłócą się z nowym właścicielem, a dojeżdżający mają jeden wielki problem »

Informacje o kontrolach, Gminny Program Wspierania Rodzin

Na sesji odczytano raporty Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w jednostkach organizacyjnych gminy: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu, Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu.

Dodatkowo, uchwalono także Gminny Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zwierzyniec na lata 2017-2019 i wrażenia Rady pokrywały się z naszymi obserwacjami z artykułów: Konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zwierzyniec na lata 2017-2019” » + Ile osób mieszka w Gminie Zwierzyniec? Dane z Urzędu Stanu Cywilnego »

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

W czasie obrad przyjęto projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zwierzyniec do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z przyjętą uchwałą, dotychczasowe Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej zostaje włączone do Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny, która od 1 września rozpocznie kształcenie w trybie ośmioletnim.

Oprócz Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, ma funkcjonować także Szkoła Filialna im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce, która ma uczyć dzieci w klasach I-VI jak do tej pory. Szkoły filialne w Żurawnicy i Obroczy, gdzie do tej pory funkcjonowały oddziały łączone klas I-II są w trakcie procesu likwidacji (wymagana jest tu pozytywna opinia Lubelskiego Kuratora Oświaty, o którą Gmina musi wystąpić do końca lutego br.).

Teraz projekt sieci szkół musi zostać przekazany do zaopiniowania przez Kuratorium, które wyda opinię pozytywną lub wskaże zmiany, jakie należy wprowadzić do tej uchwały.

Zmiany w budżecie 2017 r. – na co Burmistrz p. Jan Skiba znalazł środki?

Na koniec zostawiłem dane finansowe. Podczas sesji wprowadzono zmiany do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany w uchwale budżetowej na ten rok.

Na uwagę zasługują dobre informacje dla mieszkańców Soch, gdyż Gmina Zwierzyniec zdecydowała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2947 L Zwierzyniec – Tereszpol w miejscowości Sochy” w wysokości 200 tys. złotych. Wspomniana droga wymagała uwagi oraz modernizacji od wielu lat i cieszymy się, że wreszcie ta inwestycja będzie zrealizowana w najbliższych miesiącach.

Dodatkowo, Gmina Zwierzyniec wsparła także rzeczowo Powiat Zamojski na realizację dwóch chodników:

  1. w miejscowościach Turzyniec i Topólcza w ciągu drogi powiatowej Szczebrzeszyn – Topólcza (25 tys. złotych)
  2. w Zwierzyńcu, przy ulicy 1-go Maja (32 tys. złotych)

Warto w tym miejscu przyjrzeć się pozostałym propozycjom Burmistrza p. Jana Skiby, które zwiększyły plan wydatków budżetowych:

  • Za 20 tys. ma być przebudowana ul. Wachniewskiej w Zwierzyńcu i ma powstać projekt przebudowy ul. Kolejowej
  • 10 tys. zostanie wydane na usługi remontowe – bramę do garażu, w którym stoi samochód Urzędu Miejskiego
  • 12 tys. zostanie przeznaczone na promocję samorządu (w tym wydanie albumu „Zwierzyniec w starej fotografii”)
  • 3 tys. złotych na remont otrzyma posterunek policji w Zwierzyńcu
  • 31 tys. pochłonie opracowanie projektów oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz ul. Rudka (II odcinek)
  • 25 tys. złotych ma być wydane na zakup programów komputerowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej
  • 20 tys. złotych to z kolei dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu rozbudowy centrum wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Patrząc na powyższe planowane inwestycje, kompletnie niezrozumiały dla mnie jest fakt braku chęci dopłacenia z budżetu kwoty 15 tys. złotych na linie autobusów MZK łączącą Zamość z miejscowością Kosobudy. Pisałem o tym tutaj: Mieszkańcy Kosobud mają duży problem komunikacyjny, bo Burmistrz nie chciał dopłacić do trasy MZK »

Co trzeba podkreślić, ten temat w ogóle nie był poruszony na sesji. Ta kwota jest tym bardziej bulwersująca, gdy zestawimy ją z tym, że Burmistrz p. Jan Skiba bez problemu znalazł 10 tys. na przebudowę bramy do garażu, gdzie stoi samochód Urzędu Miejskiego o wartości ponad 80 tys. złotych (przeczytaj: Jakim samochodem jeżdżą urzędnicy Gminy Zwierzyniec? »). W mojej ocenie dużo lepsze byłoby tu wsparcie mieszkańców, a nie ochrona rzeczy szybko tracących na wartości.

Na pewno cieszy inwestycja drogowa w Sochach (wymagała modernizacji od wielu, wielu lat) oraz budowa nowych chodników i oświetlenie przy ulicach. To bardzo ważne inwestycje dla bezpieczeństwa mieszkańców – oby prace rozpoczęły się i zakończyły jak najszybciej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here